STABLOX

Německá  firma STABLOX GmbH je výrobcem unikátního stabilizačního systému MULTIBLOX, který je používán záchrannými sbory v rámci technické pomoci při nehodách a živelných katastrofách. Se stabilizací MULTIBLOX se lze díky originálnímu modulárnímu systému snadno přizpůsobit místním podmínkám, individuálním úkolům a zvláštním požadavkům.

Dále firma STABLOX GmbH vyrábí plastové koše pro hasičské hadice MULTICAGE.